Filozofija

MISLI LAHKO SPREMENIJO VES SVET

Miselne vibracije obsegajo cel svet.

Um potuje hitreje kot strela. Na primer, radijski program, ki predvaja glasbo nekega glasbenika v Delhiju, istočasno slišimo doma v Whitefieldu. To nam razkrije, kako hitro potujejo zvočni valovi. Tako je tudi um sestavljen iz vibracij. Valovi misli, ki nastanejo v človeškem umu so neskončni. Kako lahko človek obvlada neskončne valove, ki nenehno nastajajo na neskončnem oceanu njegovega uma? Pravzaprav teh mentalnih vibracij niti ni potrebno ovirati ali zadrževati. Čeprav je telo smrtno, so misli nesmrtne. Moč miselnih vibracij obsega cel svet. Mentalni valovi žarčijo prav tako kot žarčijo toplotni valovi, električni in valovi svetlobe. Vibracije misli so vzrok za človekovo radost in žalost, zdravje in bolezen, stisko in blaginjo, rojstvo in smrt.

Človeško življenje postane smiselno le, če se človek popolnoma zave moči miselnih vibracij.

Cel svet je prežet z vibracijami misli. Pravzaprav je cel svet manifestacija miselnih vibracij. Zato je nujno, da svoje misli usmerimo po plemenitih poteh. Človekov um se blesti, če človek neguje plemenite misli, namere in čustva. Čistost v delovanju lahko dosežemo samo, če negujemo čistost uma. In samo čista dejanja prinašajo čiste sadove. Sejemo semena misli in žanjemo sadove aktivnosti. Sejemo semena aktivnosti in žanjemo sadove svojega vedenja. Sejemo semena vedenja in žanjemo sadove značaja. Sejemo semena značaja in žanjemo sadove svoje usode. Iz tega je razvidno, da je naša usoda odvisna od naših misli. Misli so vzrok človekovega vzpona in padca. Misli nas lahko odpeljejo v temačno ječo ali pa v razsvetljeno dvorano. Misli so dejanski življenjski dih človeka. Človek sam sebi snuje konec tako, da goji škodljive misli sovraštva, zavisti, jeze in sebičnosti. Človek goji zlobne misli o tem, kako bo škodoval soljudem. Toda škoda, ki jo naredi drugim, se mu vrne nazaj kakor bumerang, in sicer z vso silo in močjo. S tem, da žali, kritizira, preganja in obrekuje soljudi, človek dejansko žali, kritizira, preganja in obrekuje samega Boga. Človek se spušča v tovrstna ostudna dejanja, ker je popolnoma neozaveščen glede Božje prisotnosti v drugih ljudeh. Človek, ki prime za meč, bo z mečem pokončan. Kdor rani drugega, bo tudi sam ranjen; kdor užali drugega bo tudi sam užaljen. Kakršna je misel, takšne bodo posledice. Kakršni so občutki, takšen bo rezultat. Podcenjujemo visoko pomembnost uma zato, ker smo popolnoma nevedni glede njegove silovite moči. Naše življenje v celoti temelji na umu. Iskreno se moramo potruditi, da razumemo njegovo moč.

Podobno misleči ljudje se med sabo privlačijo.

Pijanec se spoprijatelji s pijancem. Ropar se spoprijatelji z roparjem, glasbenik z glasbenikom, zdravnik z zdravnikom, odvetnik z odvetnikom. Plemeniti ljudje se spoprijateljijo samo s plemenitimi ljudmi. A celo naše plemenite misli se lahko onesnažijo v družbi zlobnih ljudi. Misli lahko spremenijo ves svet. Um je sestavljen iz neskončnih vibracij. Vibracije nenehno nastajajo in se širijo. Tako kot so valovi oceana istovetni z oceanom in imajo isto naravo kot sam ocean, tako tudi misli zaznamuje narava človekovega uma. Misli oblikujejo, tvorijo in vodijo ves svet. /…/ Človek, ki se ne zaveda moči in silovitosti uma si dovoli, da iz dneva v dan čedalje globje tone v brezno. Zlobne misli se bodo manifestirale jutri, če ne že danes. Človek meni, da mu drobna zlobna dejanja, ki jih je storil ne bodo kaj dosti škodovala, a dejstvo je, da se mu bodo zlobna dejanja povrnila desetkrat hujše.

»Manomulam idam džagat,« je zapisano v svetih spisih. To pomeni, da je celotno vesolje samo projekcija uma. /…/ Kakršne so človekove misli, takšen postane. Človek pomeni um in um pomeni človek. Um je le šopek misli. Iz misli nastanejo dejanja in vse, kar uživamo ali utrpimo na tem svetu je posledica teh dejanj. To pomeni, da bo človekovo življenje dobro, če so dobre njegove misli. Misli imajo veliko moč. Preživijo smrt človeka. Zato je bistvenega pomena, da se znebimo slabih misli.

Današnji človek si ustvarja številne težave zaradi svojih napačnih misli. Nikomur drugemu ne more pripisovati odgovornost za svoje veselje ali bolečine, dosežke ali izgube, saj je njegov um korenina drevesa rojstev in smrti (samsara) in tudi celotnega ustvarjenega vesolja. Da bi zrušili to drevo, moramo udariti po koreninah. To pomeni, da moramo uničiti um, in sicer tako, da usmerimo svoje misli k raziskovanju lastne prirojene božanskosti, k samospoznavanju, k spoznavanju svojega resničnega jaza.
– Sathya Sai Baba

(Vir: Summer Showers 1993)